วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบ O-NAT

              เเนวข้อสอบ      O-NAT


       ข้อ 1. ธนาคารที่มีสาขาทั่วประเทศ ต้องจัดเก็บเอกสารแบบใด
    ตามตัวเลข
    ตามตัวอักษร
    ตามภูมิศาสตร์
    ตามชื่อสาขา
         ข้อ 2. ทำไมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงใช้ระบบเลขฐานสอง
    เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ภาษาเครื่อง
    เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษามนุษย์
    เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็ดทรอนิกส์ที่ทำงานแบบแอนะล็อก
    เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานอบบดิจิทัลโดยใช้แรงดันไฟฟ้าแสดงสถานะเพียงสองสถานนะ
         ข้อ 3. ข้อใดเป็นความหมายของโปรแกรมระดับสูง
    ภาษามนุษย์ที่ใช้สื่อสารกัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น
    ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขฐานสองซึ่งคอพิวเตอร์ใช้ประมวลผลได้ทันที
    ภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนคำสั่งมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
    ภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาเครื่องหรือที่เรียกว่า ภาษาอิงเครื่อง (machine-oriented language)
          ข้อ 4. สื่อกลางที่ใช้มากในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายแลนคือข้อใด
    สายคู่บิดเกลียว
    สายโคแอกเชียล
    สายใยแก้วนำแสง
    สายโทรศัพท์


     
 ข้อ 5.
 ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ด้วยปัจจัยในข้อใด

    CRT
    Dot pitch
    Refresh rate
    Color quality
       ข้อ 6. ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน
    ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน และพิมงานเมื่อจำเป็น
    เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
    ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
    ใช้เชือต่อระบบเครือข่ายและใช้เครื่องพิมพ์แบบ inkjet เท่านัน
  ข้อ 7. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronicss Commerce) หมายถึงข้อใด
    การส่งโทรเลข สั่งซื้อสินค้า
    การส่งแฟกซ์ติดต่อการค้า
    การใช้บัตรเครดิตชำระเงินค่าสินค้า
    การค้าขายที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ข้อ 8. 1 KB = ?
  โดเรมอนน่ารัก  1000 Byte
    1024 Byte
    1042 Byte
    1240 Byte
  ข้อ 9. http://www.mbac.ac.th คืออะไร
    URL
    Wab Page
    E-mail
    Home page
  ข้อ 10. ข้อใดคือ Application Program
    SPSS
    LAN
    UPS
    UNIX

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น